نمایشگاه های آذر ماه در نمایشگاه مشهد


انتشار : 1401/08/30


نمایشگاه  بین المللی مشهدنمایشگاه  بین المللی مشهد

شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد با طراحی انعطاف پذیر و کارآمد خود ، فضایی به وسعت 550 هزار متر مربع را پوشش میدهد. این مجموعه با چشم اندازی زیبا به گونه ای طراحی شده است تا میزبان بیش از 1 میلیون نفر بازدیدکننده در سال باشد و نیازهای مشارکت کنندگان خود را برآورده سازد. 

 

چهارمین نمایشگاه تخصصی یراق آالت و ماشین آالت مبلمان و صنایع وابسته )8 تا 11 آذرماه 1401)

نمایشگاه چوب

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، یازدهمین نمایشگاه تخصصی نوشیدنی ها، صنایع و ماشین آالت وابسته، یازدهمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات، پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آالت صنایع غذایی و بسته بندی )8 تا 11 آذرماه 1401)

نمایشگاه صنایع غذایی

 

دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی )8 لغایت 11 آذرماه 1401)

نمایشگاه بسته بندی